Referensgrupper

 

Utveckling och förbättringar av Validoos tjänster sker tillsammans med deltagare i Validoos referensgrupper till förmån för alla kundgrupper.

Arbetet i referensgrupperna ger företag möjlighet att påverka standarder, regler, processer och tjänster. Arbetet ger också ökad kunskap och förståelse mellan affärspartners.

Referensgrupperna är öppna för alla Validoo-kunder. Vid uppstart av nya grupper informerar vi om det på validoo.se, i nyhetsbrev och genom relevanta bransch- och medlemsorganisationer.

Referensgruppernas uppdrag:

  • Påverka standarder, regler och processer i Validoos tjänster
  • Säkerställa att tjänsteutbudet tillgodoser kundbehov
  • Fatta beslut om att rekommendera tillämpning av standarder i Sverige
  • Ge synpunkter och vägledning till Validoo avseende behov av nya eller förändrade tjänster
  • Säkerställa att Validoos utbud följer svenska och internationella regleringar/lagstiftning

Generella principer för grupperna:

  • Balans mellan leverantörer och mottagare
  • Referensgrupper vägleder. Beslut om tjänsteutbud fattas av Validoo 
  • Referensgruppen leds av personal från Validoo
  • Mötesnoteringar distribueras till den person som anmält sig till användargruppen

Validoos referensgrupper


Validoo tjänster - övergripande referensgrupp

Syftet med den övergripande referensgruppen är att ge synpunkter och vägledning för att säkerställa att utbudet och funktionaliteten i Validoos tjänster tillgodoser kundbehov och skapar affärsnytta inom branschen.

Målgrupp: Personer från leverantörs- samt mottagarföretag med god förståelse för affärs- och verksamhetsbehovet avseende i första hand artikelinformation, livsmedelsinformation, produktbilder och datakvalitet. 

Nästa möte: Kvartal 2, 2018, datum uppdateras inom kort

Kontaktperson: Malin Gustavsson

Deltagare: Apoteket (Christina Mäkelä, Daniel Malmgren, Hanna Lindstrand), Apoteksgruppen (Pernilla Jansson), Atria (Karina Danielsson, Patrik Larsson), Bambino Mam (Cecilia Brunnberg), Beiersdorf (Annica Elderfield, Jasminka Sabanovic, Lars Wirdelius, Lena Fihn Regner), Bergendahls (Annika Svensson), Carlsberg (Linn Gezelius), Cederroth, ClearON (Roger Fivelstedt), Coca-Cola (Åsa Englund),  Coop (Björn Junebrink, Ralf Lind), Coop Nord (Jan-Olof Rydman), Dagab Sortiment & Inköp (Annika Åberg, Henrik Andersson, Lars Pettersson), DLF (Mathias Dittrich), Estrella (Åsa Andersson), Findity AB (Per Einarsson), Findus (Agneta Isakovic, Ingela Merlöv), First Class Beverages of Sweden (Max Nilsson), GlaxoSmithKline (Veronica Brofjorden),  Hemmakväll (Martin Alderlof), HK Scan (Magnus Jacobson, Bouke van-der-Gaast, Emma Ahnström, Hanna Bertilsson, Karin Melin, Maria Jansson), Ica (Sofia Widén, Ylva Heivert), Kavli (Stefan Johansson), Kiviksmusteri (Gunilla Svensson),  Konsum Gävleborg (Kjell Wallgren), Konsum Värmland (Annika Bergsten), Lantmännen (Mattias Thyni), Life Logistics (Linda Westlund), Linas matkasse (Eric Krona), Löfbergs Lila (Anna Söderlund), Martin & Servera (Thomas Huldin), Mat.se (Thomas Granlund), MatHem (Fredrik Sewen), Matnyheter (Gustav Antby), Matspar (Steeve Lennmark), Melitta (Magnus Persson), Menigo (Andreas Borgstedt, Güler Akalini, Paula Sterner), Metsä Tissue (Kjell-Åke Nilsson), Middagsfrid (Christoffer Thiel), Millum AS (Dag Hesmyr), Mondelez (Britta Pettersson, D. Hoegsaeter, Mia Hallberg), Nielsen (Jonas Parmhed),  Oriola (Lena Ehinger Ek), Orkla Foods (Boson Johnsen, Roger Karlsson), P&G (Annsofi Hjertström, Edith Nordin, Jessica Wang, Johanna Sjöberg, Maarit Altonen Åkerlund), Privab (Patrik Snäll), RCT Nätlivs (Magnus), Royal Greenland, SCA (Josefin Hugosson, Josefin Nordgren), Statoil (Carl-Henrik Persson), Svensk Cater (Carina Fonrell), Torebrings (Niklas Torebrings), Unilever (Camilla Kindmo, Carl Ahlinder, Christina Thunes, Johan Claar, Maria Chahin, Sirpa Rodriguez), Valio (Nordin Piere), Viktväktarna (Rosanna Lindström) och WhyWaste (Sebastian).

Referensgrupp för Validoo MediaStore 

Referensgruppen Validoo MediaStore uppdrag är att ge synpunkter och vägledning till GS1/Validoo gällande GS1:s globala standard för produktbilder samt kring de regler och riktlinjer som finns inom tjänsten Validoo MediaStore med syfte att säkerställa branschens krav på bildkvalitet.

Målgrupp: Personer med god förståelse för affärs- och verksamhetsbehovet avseende bilder och bildkvalitet och med djupare bildkunskap. Deltagande företag måste vara kunder till Validoo MediaStore.

Nästa möte: 30 Januari, 2018

Kontaktperson: Malin Gustavsson

Deltagande företag: Carlsberg (Linn Gezelius), Coop (Linn Hellgren), Dagab Sortiment & Inköp (Edith Börjesson, Michael Johansson), GlaxoSmithKline (Veronica Brofjorden), Kavli (Camilla Granhällen), Menigo (Carina Bergflod), Mondelez (Hossein Baha), Valio (Pierre Nordin), Unilever, Mondelez, Procter & Gamble, Essity, Di Luca, Mathem

Referensgrupp för Validoo Item och Validoo Q-lab - produktinformation och datakvalitet

Denna gruppering har i uppdrag är att ge synpunkter och vägledning till Validoo avseende regelverk och funktionalitet inom ramen för tjänsterna Validoo Q-lab och Validoo Item.

Målgrupp: Personer med god förståelse för affärs- och verksamhetsbehovet avseende artikelinformation och livsmedelsinformation. Deltagande företag måste vara kunder till Validoo Q-lab.

Nästa möte: 6 Februari 2018

29 Maj 2018
18 September 2018
20 November 2018

Kontaktperson: Mischa Danofsky

Deltagare: Arla Foods (Stefan Delleskog, Linnéa Fredriksson), Atria (Karina Danielsson), Beiersdorf (Jasminka Sabanovic), Carlsberg (Ulf Bengtsson), Coop (Ralf Lind), Dagab Sortiment & Inköp (Susanne Feldin Lindén, Annika Åberg), HK Scan (Adam Björnstjerna, Anna Holmberg), ICA (Martin Hörberg, Sofia Widén), Kavli (Stefan Johansson), Mondelez Sverige (Desiree Högsäter och Christin Svensson), Nybergs Bageri (Raoul Lagerström), L'Oreal (Terese Jakobsson), Oriola (Lena Ehinger Ek), P&G (Maarit Aaltonen Åkerlund, Annsofi Hjertström), Santa Maria (Linn Bladlund), Unilever (Sirpa Rodriguez)

Referensgrupp för Foodservice

För att säkerställa att Validoo tillför största möjliga nytta vill vi säkerställa att utbudet av tjänster tillgodoser de behov som finns inom Foodservice. Validoo har vuxit fram ur behov och processer definierade främst av dagligvarubranschen, och i några fall har det framförts önskemål om anpassning till behov specifika för Foodservice. Gruppens uppdrag är att ge synpunkter och vägledning till Validoo avseende behovet av särskilda anpassningar för Foodservice av Validoos tjänsteutbud.

Målgrupp: Personer med god förståelse för verksamhetsbehovet avseende artikelinformation, livsmedelsinformation och produktbilder inom Foodservice. Deltagande företag måste vara kunder till Validoo.

Kontaktperson: Linda Bennett

Deltagare: Atria (Karina Danielsson, Patrik Larsson), Dagab Sortiment & Inköp (Henrik Andersson), Beiersdorf (Jasminka Sabanovic), DLF (Mathias Dittrich), Findus (Ingela Merlöv), HK Scan (Karin Melin, Hanna Bertilsson), Kavli (Stefan Johansson), Kiviksmusteri (Gunilla Svensson), Löfbergs Lila (Anna Söderlund), Martin & Servera (Thomas Huldin), Menigo (Güler Akalini, Paula Sterner), Mondelez (Britta Pettersson, Mia Hallberg), Mårdskog & Lindkvist (Andreas Mårdskog, Magnus Palm), P&G (Jessica Wang), Santa Maria (Linn Bladlund), Svensk Cater (Carina Fonrell), Unilever (Camilla Kindmo, Johan Claar). 

Just nu finns inga aktuella frågor och gruppen är därför vilande

GS1 användargrupp för Artikelinformation underhåller den svenska beskrivningen av elektronisk grundinformation om artiklar (varucertifikat) baserad på GS1:s globala standard för Artikelinformation och Livsmedelsinformation. Grupperingen hanterar även Artikelinformation för upphandlingskriterier.

Super Users

Referensgruppen Super Users uppdrag är att stötta Validoo i vidareutvecklingen av tjänsternas utformning. Detta genom att diskutera konkret funktionalitet i tjänsterna, både användargränssnitt och övrig teknisk funktionalitet.

Målgrupp: Personer med stor erfarenhet av att praktiskt använda Validoo-tjänsterna och som vill dela med sig av tankar och idéer till förbättring.

Nästa möte: Bokas vid behov

Kontaktperson: Malin Gustavsson

Deltagare: Atria (Karina Danielsson), Beiersdorf (Jasminka Sabanovic), Carlsberg (Linn Gezelius), Coca-Cola, Estrella (Åsa Andersson), First Class Beverages of Sweden (Max Nilsson), HK Scan (Maria Jansson), Löfbergs Lila (Anna Söderlund), Mondelez (Daniel Wallin), Orkla (Boson Johnsen), P&G (Annsofi Hjertström, Johanna Sjöberg), Unilever (Camilla Kindmo, Christina Thunes, Johan Claar), Valio (Pierre Nordin).