Referensgrupper

 För Validoos referensgrupper gäller att:

 • De är öppna för alla kunder
 • Annonsering av nya referensgrupper sker genom våra nyhetsbrev, på vår webbplats eller som riktade utskick
 • Referensgruppernas uppgift är att:
  - Påverka standarder, regler och processer i Validoos tjänster
  - Säkerställa att tjänsteutbudet tillgodoser kundbehov
  - Fatta beslut om att rekommendera tillämpning av standarder i Sverige
  - Ge synpunkter och vägledning till Validoo avseende behov av nya eller förändrade tjänster
  - Säkerställa att Validoos utbud följer svenska och internationella regleringar/lagstiftning
 • Generella principer för grupperna:
  - Balans mellan leverantörer och mottagare
  - Referensgrupper vägleder. Beslut om tjänsteutbud fattas av Validoo
  - Referensgruppen leds av personal från Validoo
  - Mötesnoteringar distribueras till den person som anmält sig till användargruppen

Arbetet i referensgrupperna ger deltagarna - förutom möjligheten att påverka standarder, regler, processer och tjänster också inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.

Här är en beskrivning av de referensgrupper som finns just nu:

Övergripande referensgrupp

Syftet med den övergripande referensgruppen är att ge synpunkter och vägledning för att säkerställa att utbudet och funktionaliteten i Validoos tjänster tillgodoser kundbehov och skapar affärsnytta inom branschen.

Målgrupp: Personer från leverantörs- samt mottagarföretag med god förståelse för affärs- och verksamhetsbehovet avseende i första hand artikelinformation, livsmedelsinformation, produktbilder och datakvalitet.

Kontaktperson: Kristina Hovmöller.

Deltagare: Apoteket (Christina Mäkelä, Daniel Malmgren, Hanna Lindstrand), Apoteksgruppen (Pernilla Jansson), Arla Foods (Dick Due Pedersen), Atria (Karina Danielsson, Patrik Larsson), Bambino Mam (Cecilia Brunnberg), Beiersdorf (Annica Elderfield, Jasminka Sabanovic, Lars Wirdelius, Lena Fihn Regner), Bergendahls (Annika Svensson), Carlsberg (Linn Gezelius), Cederroth, ClearON (Roger Fivelstedt), Coca-Cola (Åsa Englund),  Convini (Nicklas Enqvist), Coop (Björn Junebrink, Ralf Lind), Coop Nord (Jan-Olof Rydman), Dagab Sortiment & Inköp (Annika Åberg, Henrik Andersson, Lars Pettersson, Linn Hagernäs), DLF (Mathias Dittrich), Estrella (Åsa Andersson), Findity AB (Per Einarsson), Findus (Agneta Isakovic, Ingela Merlöv), First Class Beverages of Sweden (Max Nilsson), GlaxoSmithKline (Veronica Brofjorden),  Hemmakväll (Martin Alderlof), HK Scan (Magnus Jacobson, Bouke van-der-Gaast, Emma Ahnström, Hanna Bertilsson, Karin Melin, Maria Jansson), Ica (Sofia Widén, Ylva Heivert), Kavli (Stefan Johansson), Kiviksmusteri (Gunilla Svensson),  Konsum Gävleborg (Kjell Wallgren), Konsum Värmland (Annika Bergsten), Lantmännen (Mattias Thyni), Life Logistics (Linda Westlund), Linas matkasse (Eric Krona), Löfbergs Lila (Anna Söderlund), Martin & Servera (Thomas Huldin), Mat.se (Thomas Granlund), MatHem (Fredrik Sewen, Sofia Nilsson), Matnyheter (Gustav Antby), Matspar (Steeve Lennmark), Melitta (Magnus Persson), Menigo (Andreas Borgstedt, Güler Akalini, Paula Sterner), Metsä Tissue (Kjell-Åke Nilsson), Middagsfrid (Christoffer Thiel), Millum AS (Dag Hesmyr), Mondelez (Britta Pettersson, D. Hoegsaeter, Daniel Wallin, Mia Hallberg, T Gustavsson), Nielsen (Jonas Parmhed),  Oriola (Lena Ehinger Ek), Orkla Foods (Boson Johnsen, Roger Karlsson, Pernilla Ewaldh), P&G (Annsofi Hjertström, Edith Nordin, Jessica Wang, Johanna Sjöberg, Maarit Altonen Åkerlund), Privab (Calle Hellsvik), RCT Nätlivs (Magnus), Royal Greenland, Santa Maria (Marie Friberg), SCA (Josefin Hugosson, Josefin Nordgren), Statoil (Carl-Henrik Persson), Svensk Cater (Carina Fonrell), Torebrings (Niklas Torebrings), Unilever (Camilla Kindmo, Carl Ahlinder, Christina Thunes, Johan Claar, Maria Chahin, Sirpa Rodriguez), Valio (Nordin Piere), Viktväktarna (Rosanna Lindström) och WhyWaste (Sebastian).

 

Validoo MediaStore Bildexperter

Referensgruppen Validoo MediaStore Bildexperters uppdrag är att ge synpunkter och vägledning till GS1/Validoo gällande GS1:s globala standard för produktbilder samt kring de regler och riktlinjer som finns inom tjänsten Validoo MediaStore med syfte att säkerställa branschens krav på bildkvalitet.

Målgrupp: Personer med god förståelse för affärs- och verksamhetsbehovet avseende bilder och bildkvalitet och med djupare bildkunskap. Deltagande företag måste vara kunder till Validoo MediaStore.

Kontaktperson: Malin Gustavsson.

Deltagare: Carlsberg (Linn Gezelius), Coop (Linn Hellgren), Dagab Sortiment & Inköp (Edith Börjesson, Michael Johansson), Delicato (Jenny Litland), GlaxoSmithKline (Veronica Brofjorden), ICA (Johan Stephan, Marko Vesterinen), Kavli (Camilla Granhällen), Martin & Servera (Michael Holstein), Menigo (Carina Bergflod), Mondelez (Daniel Wallin, Hossein Baha), Valio (Piere Nordin).

 

Kvalitetssäkringsregler Q-lab

Referensgruppen Kvalitetssäkringsregler Q-labs uppdrag är att ge synpunkter och vägledning till Validoo avseende regelverk inom ramen för tjänsten Validoo Q-lab.

Målgrupp: Personer med god förståelse för affärs- och verksamhetsbehovet avseende artikelinformation och livsmedelsinformation. Deltagande företag måste vara kunder till Validoo Q-lab.

Kontaktperson: Mischa Danofsky.

Deltagare: Beiersdorf (Jasminka Sabanovic), Coop (Ralf Lind), Dagab Sortiment & Inköp (Annika Åberg, Linn Hagernäs), HK Scan (Karin Melin, Maria Jansson), ICA (Martin Hörberg, Sofia Widén), Kavli (Stefan Johansson), KLS Ugglarps (Sofia Palm), L'Oreal (Kristin Lundmark), Mondelez (Britta Pettersson, D. Hoegsaeter, Marie Alkvist, Hossein Baha), Oriola (Lena Ehinger Ek), Orkla Foods (Pernilla Sylwander), P&G (Annsofi Hjertström, Johanna Sjöberg, Maarit Altonen Åkerlund), Santa Maria (Linn Bladlund), Unilever (Christina Thunes, Sirpa Rodriguez).

 

Foodservice

För att säkerställa att Validoo tillför största möjliga nytta vill vi säkerställa att utbudet av tjänster tillgodoser de behov som finns inom Foodservice. Validoo har vuxit fram ur behov och processer definierade främst av dagligvarubranschen, och i några fall har det framförts önskemål om anpassning till behov specifika för Foodservice. Gruppens uppdrag är att ge synpunkter och vägledning till Validoo avseende behovet av särskilda anpassningar för Foodservice av Validoos tjänsteutbud.

Målgrupp: Personer med god förståelse för verksamhetsbehovet avseende artikelinformation, livsmedelsinformation och produktbilder inom Foodservice. Deltagande företag måste vara kunder till Validoo.

Kontaktperson: Kristina Hovmöller.

Deltagare: Arla Foods (Dick Due Pedersen), Atria (Karina Danielsson, Patrik Larsson), Dagab Sortiment & Inköp (Henrik Andersson), Beiersdorf (Jasminka Sabanovic), DLF (Mathias Dittrich), Findus (Ingela Merlöv), HK Scan (Karin Melin, Hanna Bertilsson), Kavli (Stefan Johansson), Kiviksmusteri (Gunilla Svensson), Löfbergs Lila (Anna Söderlund), Martin & Servera (Thomas Huldin), Menigo (Güler Akalini, Paula Sterner), Mondelez (Britta Pettersson, Mia Hallberg, T Gustavsson), Mårdskog & Lindkvist (Andreas Mårdskog, Magnus Palm), Orkla Foods (Pernilla Sylwander), P&G (Jessica Wang), Santa Maria (Linn Bladlund), Svensk Cater (Carina Fonrell), Unilever (Camilla Kindmo, Johan Claar). 

Just nu finns inga aktuella frågor och gruppen är därför vilande. 

 

Super Users

Referensgruppen Super Users uppdrag är att stötta Validoo i vidareutvecklingen av tjänsternas utformning. Detta genom att diskutera konkret funktionalitet i tjänsterna, både användargränssnitt och övrig teknisk funktionalitet.

Målgrupp: Personer med stor erfarenhet av att praktiskt använda Validoo-tjänsterna och som vill dela med sig av tankar och idéer till förbättring.

Kontaktperson: Malin Gustavsson.

Deltagare: Arla Foods (Dick Due Pedersen), Atria (Karina Danielsson), Beiersdorf (Jasminka Sabanovic), Carlsberg (Linn Gezelius), Coca-Cola, Estrella (Åsa Andersson), First Class Beverages of Sweden (Max Nilsson), HK Scan (Maria Jansson), Löfbergs Lila (Anna Söderlund), Mondelez (Daniel Wallin), Orkla (Boson Johnsen), Orkla Foods (Pernilla Sylwander), P&G (Annsofi Hjertström, Johanna Sjöberg), Unilever (Camilla Kindmo, Christina Thunes, Johan Claar), Valio (Piere Nordin).

 

Validoo 2.0

Syftet är att säkerställa att vi gör rätt prioriteringar av de resurser vi har så att kundnyttan maximeras, och att detta dokumenteras i en färdplan för Validoo.

Målgrupp: Personer med stor insikt i sitt företags övergripande behov av funktionalitet avseende hantering och förmedling av produktinformation och bilder, samt mandat att representera sitt företag i dessa frågor. Deltagare förväntas ha ett övergripande branschperspektiv och kunna se till helheten hur Validoo ska kunna skapa mesta möjliga bransch- och kundnytta.

Kontaktperson: Malin Gustavsson.

Gruppen är avslutad och frågorna som hanterats i gruppen är överflyttade till refernsgruppen Super Users.

 

eCommerce-information

Referensgruppen eCommerce-informations uppdrag är att stötta Validoo i utformningen av funktionalitet för att tillgodose informationsbehov specifika för försäljning online.

Målgrupp: eCommerce Managers eller motsvarande med stor kunskap om online-försäljning och de informationsbehov som finns.

Kontaktperson: Staffan Olsson.

Gruppen är avslutad och frågorna som hanterats i gruppen är överflyttade till användargruppen för Artikelinformation hos GS1.