Om oss

 

Validoos tjänster ökar effektiviteten i värdekedjan för leverantörer och mottagare inom dagligvarubranschen, Foodservice och apoteksmarknaden.

Om Validoo

Validoo skapar trygghet för konsumenter genom korrekt digital produkt- och bildinformation. Kunder till Validoo betalar marknadsmässiga priser för de tjänster som Validoo erbjuder och överskottet återinvesteras i tjänsterna. Validoo AB är ett helägt dotterbolag till GS1 Sweden AB som i sin tur ägs till lika stora delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), vilka också var med och grundade EAN, föregångaren till GS1.

  • Möjliggör datakvalitet, flödeseffektivitet och konsumenttrygghet
  • Bäst i Sverige på kvalitetshöjning av digital produktinformation & bilder
  • Bäst i Sverige på att samla partner inom en bransch
  • Ett nätverk av experter som ytterligare hjälper kunderna

Validoos referensgrupper

Våra tjänster utvecklas och förbättras kontinuerligt av de som faktiskt använder dem – leverantörerna och mottagarna själva.Tack vare den samlade kunskapen hos branschrepresentanter i våra referensgrupper, kan vi ständigt utveckla våra tjänster för att möta kundernas behov. 

Validoos Referensgrupper